pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 4 marca 2020
  • wyświetleń: 3862

Technikum górnicze i elektryczne z patronatem JSW S.A.

W czwartek, 27 lutego w sali sesyjnej urzędu gminy Artur Wojtków, zastępca prezesa Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ds. Pracy i Polityki Społecznej i wójt gminy Pawłowice Franciszek Dziendziel podpisali kolejne porozumienie o współpracy pomiędzy gminą i JSW w związku z funkcjonowaniem w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II klas technikum górniczego i technikum elektrycznego.

Technikum górnicze i elektryczne z patronatem JSW S.A.
Technikum górnicze i elektryczne z patronatem JSW S.A. - 27.02.2020 · fot. UG Pawłowice


W 2018 roku dzięki podpisaniu porozumienia przywrócono do funkcjonowania klasy technikum górniczego oraz utworzono nowy kierunek - technikum elektryczne. Oba kierunki są objęte patronatem JSW, bo zarówno górnicy jak i elektrycy to poszukiwani specjaliści do pracy w kopalni. Porozumienie gwarantuje uczniom praktyczną naukę zawodu, czyli podstaw górnictwa i elektryki w KWK "Pniówek" - jednym z zakładów JSW funkcjonującym na terenie gminy Pawłowice.

Spółka funduje również stypendia dla najlepszych w wysokości 250 zł, a na koniec roku do ucznia zajmującego pierwsze miejsce trafia nagroda w wysokości 1500 zł. Dodatkowo młodzież korzysta z dobrze wyposażonej pracowni elektrycznej znajdującej się w szkole, która została doposażona w potrzebny sprzęt w ramach darowizny z Fundacji JSW. Porozumienie gwarantuje patronat nad dwoma kolejnymi rocznikami rozpoczynającymi naukę we wrześniu 2020 i 2021 roku.

Technikum górnicze i elektryczne z patronatem JSW S.A.
Technikum górnicze i elektryczne z patronatem JSW S.A. - 27.02.2020 · fot. UG Pawłowice


W uroczystym podpisaniu porozumienia uczestniczyli również uczniowie z pawłowickiego technikum wraz z dyrektorem szkoły Andrzejem Wowrą, przewodniczący Rady Gminy Pawłowice Andrzej Szaweł oraz dyrektorzy kopalni KWK "Pniówek", w której uczniowie będą odbywać praktyki: dyrektor Józef Jaszczyk i dyrektor pracy Aleksander Szymura, a także Adam Wiertelorz, dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi JSW S.A.

BM / pless.pl, źródło: UG Pawłowice

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.