pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 13 marca 2020
  • 16 marca 2020
  • wyświetleń: 7677

[WIDEO] Starostwo wstrzymuje przyjmowanie klientów.Apel starosty

Sytuacja jest wyjątkowa i zmienia się bardzo szybko, a zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców najważniejsze, dlatego od 16 marca wprowadzamy zmiany w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Pszczynie - informuje starosta Barbara Bandoła.Szanowni Państwo,
W związku z zagrożeniem koronawirusem Starostwo Powiatowe w Pszczynie podejmuje działania profilaktyczne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Mieszkańcom, których obsługuje. Ministerstwo Zdrowia przewiduje, że w najbliższym czasie liczba osób zarażonych będzie szybko rosnąć. Wszelkie służby są postawione w stan szczególnej gotowości.

Obecnie kluczowe znaczenie ma przestrzeganie wydawanych wytycznych oraz zachowanie spokoju. Jednym z najważniejszych zaleceń wszelkich służb sanitarnych jest silna rekomendacja pozostawania w domach i ograniczenia spotkań. Dlatego w trosce o zdrowie Mieszkańców podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu przyjmowania Klientów w Starostwie Powiatowym w Pszczynie oraz wszystkich powiatowych jednostkach. Sprawy - w miarę możliwości - załatwiane będą telefonicznie oraz drogą elektroniczną.

Zachęcamy do wykorzystywania następujących sposobów komunikacji z wydziałami starostwa:


Najważniejsze informacje

Starostwo Powiatowe w Pszczynie oraz wszystkie powiatowe jednostki organizacyjne, tj. Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji, Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie, Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie, Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Pszczynie, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pszczynie, Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie, Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Pszczynie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie, Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie, Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie, Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie wstrzymują przyjmowanie Mieszkańców.

Urzędnicy będą pracowali, by załatwiać (w miarę możliwości) sprawy Mieszkańców drogą telefoniczną lub elektroniczną.

Od poniedziałku przy budynkach Starostwa Powiatowego w Pszczynie pojawią się "skrzynki" do których będzie można wkładać pisma.

Ze względu na ograniczenia w funkcjonowaniu urzędu, sprawy związane z ewentualnym nakładaniem kar dla osób, które w 30-dniowym terminie nie poinformują o zbyciu i nabyciu pojazdu oraz obowiązku rejestracji pojazdu sprowadzonego z kraju UE będą rozpatrywane indywidualnie. Do naszego starostwa trafiła rekomendacja Związku Powiatów Polskich o tym, by nie karać kierowców w tej sytuacji.

Do 31 marca zawieszona zostaje działalność punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w powiecie pszczyńskim.

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta w Pszczynie udziela porad wyłącznie telefonicznie pod numerem tel. 32 449 23 28 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: konsument@powiat.pszczyna.pl. Wnioski o podjęcie interwencji oraz o udzielenie porady można pobrać na stronie: www.powiat.pszczyna.pl/s169-powiatowy-rzecznik-konsumentow i wysłać za pomocą skrzynki kontaktowej ePUAP (opatrzone podpisem elektronicznym) lub pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Pszczynie

Nieczynny będzie Powiatowy Punkt Informacji Turystycznej w budynku centrum przesiadkowego w Pszczynie.

Od 16 marca nie będzie działał Terenowy Punkt Paszportowy w Starostwie Powiatowym w Pszczynie. Paszporty można odbierać w Bielsku-Białej (ul. Piastowska 40), po wcześniejszym sprawdzeniu, że dokument jest gotowy do odbioru.

Decyzją Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego ograniczenia zostały wprowadzone także w funkcjonowaniu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pszczynie. W celu załatwienia sprawy prosimy o kontakt telefoniczny (32 211 20 24) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej - pinb@powiat.pszczyna.pl

Od poniedziałku, 16 marca na terenie całego kraju zawieszona została kwalifikacja wojskowa. Zawiadomienia wysłane na dzień od 16 marca do 30 kwietnia tracą ważność.

Zmiany w funkcjonowaniu starostwa są tymczasowe. Ponieważ sytuacja zmienia się dynamicznie, prosimy o śledzenie strony internetowej www.powiat.pszczyna.pl gdzie na bieżąco zamieszczane będą dalsze komunikaty.

W tej trudnej i wyjątkowej chwili liczymy na zrozumienie Mieszkańców powiatu pszczyńskiego i apelujemy o dostosowanie się do wszelkich zaleceń.

BM / pless.pl, źródło: Powiat

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.